♥  Lời Mẹ nhắn nhủ

    “Nếu các con biết Mẹ yêu thương các con nhiều đến thế nào, các con  sẽ khóc vì vui sướng. Khi một người đến trước các con để xin điều gì, các con sẽ cho họ điều ấy. Mẹ đang đến trước rất nhiều trái tim, nhưng trái tim họ vẫn khép kín. Hãy cầu nguyện cho thế giới biết đón nhận Tình Yêu của Mẹ !                                     (SĐ 21-6-1984)

     “Các con hãy sống các Sứ Điệp Mẹ đã trao, và đem thực hành trong cuộc sống từng lời Mẹ đã ban cho các con. Chớ gì chúng thành quí báu đối với các con, vì đã được ban xuống từ trời.                     (SĐ 25-6-2002)
 

                       ***

         ♥  Lời cầu nguyện với Mẹ

         Lạy Mẹ Maria yêu dấu,
               Chúng con rất cảm động vì Mẹ yêu thương chúng con và dạy bảo chúng con qua những Sứ Điệp hàng tháng trong thời gian ân sủng này. Xin cho những lời xin vâng, những công việc bé nhỏ…thể hiện được tình yêu của chúng con dâng lên Mẹ khởi đầu từ tháng Hoa này. Amen.

          - hl -


 * Giới thiệu
 * Giới Thiệu Đức Mẹ Mễ Du
 
* Sứ Điệp và Suy Niệm
 * Toàn Bộ Sứ Điệp
 * Hạt Châu Ngọc
 
* Lời Châu Ngọc
 * 5 Hòn Sỏi
 * 1- Liên Quan Cầu Nguyện
 * 2- Liên Quan Ăn Chay
 * 3- Liên Quan Thánh Kinh
      - Tin Mừng và Suy Niệm
      - Cửa Tiệm Bánh Sự Sống
 * 4- Liên Quan Xưng Tội
 * 5- Liên Quan Thánh Lễ
 
* Bài Viết – Thông Tin
 * Chứng Từ
 * Tinh Thần Mễ Du Việt Nam
      (Nguồn : sucsongchuakito.net)
 * Hỏi – Đáp
 * Links

  Đức Mẹ Mễ Du
@DucMeMeDu.com 2012
Contact : clement7672@gmail.com

Flag Counter