Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm B 
 22 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm B
 Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm B
 25 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm B
   
Lời Hằng Sống
   

 
Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm B 
 24 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm B
   “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống”    (Ga 6,51-58)

 
Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm B 
 26 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm B
   
Bánh Hằng Sống

 
Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm B
 22 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm B
 27 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm B 
 27 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm B 
 28 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm B 
 27 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm B 
 24 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm B
 22 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật X - Năm B
    
Lễ Mình Máu Chúa Kitô
 25 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật X - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật IX - Năm B
  
 Thiên Chúa Ba Ngôi
 26 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IX - Năm B

*
  
Tin Mừng Chúa Nhật - Năm B - Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
 35 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B
    Chúa Thăng Thiên
 25 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B
 
Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm B
    Cây Nho Thật – Điều Răn Yêu Thương

 13 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B
   
Cây Nho Thật
 23 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B
 Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh IV - Năm B
  
Chúa Chiên Lành  
 24 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh IV - Năm B
 
Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh III - Năm B
 23 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh III - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh II - Năm B
     Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 
 43 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh II - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Phục Sinh - Năm B 
 36 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Phục Sinh - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B 
 34 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm B 
 25 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm B 
 19 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B 
 23 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B 
 20 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B

 
Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B 
 24 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B
Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm B
*  26  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm B

Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên - Năm B
*  23  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên – Năm B

Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên - Năm B
*  25  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm B

Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên - Năm B
*  23  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên – Năm B

Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên - Năm B
*  22  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên – Năm B

Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Năm B
*  33  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Chúa Hiển Linh - Năm B
*  37  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Chúa Hiển Linh - Năm B

Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Thánh Gia - Năm B
*  25  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Thánh Gia - Năm B

Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm B
*  24  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm B

Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm B
*  25  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm B

Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm B
*  25  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm B

Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B
*  24  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B

Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV - Thường Niên - Năm A
*  22  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV - Thường Niên - Năm A
  
 Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII - Thường Niên - Năm A
*  15  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII - Thường Niên - Năm A
   
38  Suy Niệm Tin Mừng – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tin Mừng Chúa Nhật XXXII - Thường Niên - Năm A
*  13  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXII - Thường Niên - Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật XXXI - Thường Niên - Năm A
*  12  Suy Niệm Tin Mừg - Cầu cho các Tín Hữu đã qua đời

Tin Mừng Chúa Nhật XXX - Thường Niên - Năm A
*  24 Suy Niệm Tin Mừng - Thường Niên Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật XXIX - Thường Niên - Năm A
*  16  Suy Niệm Tin Mừng - Lễ Truyền Giáo 
*  21  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX  Thường Niên - Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII - Thường Niên - Năm A   
*  22 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII  Thường Niên - Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật XXVII - Thường Niên - Năm A  
Tin Mừng - Lễ Đức Mẹ Mân Côi        
*  27 Suy Niệm Tin Mừng - Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Tin Mừng Chúa Nhật XXVI - Thường Niên - Năm A   
*  24 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI  Thường Niên - Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật XXV - Thường Niên - Năm A   
*  20 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXV  Thường Niên - Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật XXIV - Thường Niên - Năm A   
*  19 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật XXIII - Thường Niên - Năm A   
*  22 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật XXII - Thường Niên - Năm A
*  24 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A 
*  22 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm A   
    Chúa Giêsu Chữa Người Con Gái Người Đàn Bà Canaan.
*  21 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A  
    Chúa Giêsu và Phép Lạ Hóa Bánh Ra Nhiều Lần 1
*  25 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm A 
    Chúa Giêsu và Phép Lạ Hóa Bánh Ra Nhiều Lần 1
*  25 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm A   
    Nước Trời – Dụ Ngôn chuyện kho báu, thương gia, chiếc lưới
*  26 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm A
Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm A
  
Nước Trời - Dụ Ngôn Người Gieo Giống Tốt và Cỏ Lùng
   Dụ Ngôn Hạt Cải và Nắm Men

*  24 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm A
    Dụ Ngôn Người Gieo Giống

*  21  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm A
    Dụ Ngôn Người Gieo Giống

Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm A
    “Hãy học với tôi…hiền lành và khiêm nhường”

*  18  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm A
  “Hãy học với tôi…hiền lành và khiêm nhường”

Tin Mừng Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm A
    Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ

*
 
23  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm A
    Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ

Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm A
    Lễ Mình Máu Chúa

*  23  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm A
    Lễ Mình Máu Chúa

Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm
     Lễ Chúa Ba Ngôi

*  17  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm A
    Lễ Chúa Ba Ngôi

Tin Mừng Chúa Nhật VIII Phục Sinh - Năm A
    Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống  
 

*
 
24  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VIII Phục Sinh - Năm A
    Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Tin Mừng Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm A
    Lễ Chúa Lên Trời

*  21  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm A
    Nếu Yêu Mến sẽ giữ các Điều Răn

*  15  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm A
    Chúa là Con Đường

*  20  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm A
    Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

*  18  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm A
    Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm A
   Trên Đường Đi Emmaus

*  24  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm A
   Trên Đường Đi Emmaus

Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh - Năm A
*  22  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh - Năm A
Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm
    Lòng Chúa Thương Xót

*  20  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm A
    Lòng Chúa Thương Xót

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A
*  25 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá  -  Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm A
*  16 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay  -  Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm A
*  22 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay -  Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A
*  20 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay -  Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A
*  25 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay -  Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật VIII Thường Niên - Năm A
*  21 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VIII Thường Niên -  Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm A
*  15 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường Niên -  Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật VI thường niên - Năm A
*  12 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên -  Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật V thường niên - Năm A
*  14 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên -  Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật IV thường niên - Năm A
    Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh – Lễ Nến

Tin Mừng Chúa Nhật IV thường niên - Năm A
    Lễ Thánh Hóa Công Việc – Mùng 3 Tết

*  17 và 14 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên -  Năm A

Tin Mừng Chúa Nhật III thường niên - Năm A
*  22 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên -  Năm
*  Tin Mừng Chúa Nhật II thường niên - Năm A
*  22 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên -  Năm A
*  
Tin Mừng Chúa Nhật - Năm A - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
*  31 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật - Năm A
                                     Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

*  Tin Mừng Chúa Nhật - Năm A - Lễ Chúa Hiển Linh
*  25 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật - Năm A- Lễ Chúa Hiển Linh

*  
Tin Mừng Chúa Nhật  trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh - Năm A
    - Lễ Thánh Gia
*  26 Suy Niệm
   
Tin Mừng Chúa Nhật trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh - Năm A

*  
Tin Mừng Chúa Nhật  IV Mùa Vọng - Năm A   
*  26 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm A

*  
Tin Mừng Chúa Nhật  III Mùa Vọng - Năm A   
*  20 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm A

*  
Tin Mừng Chúa Nhật  II Mùa Vọng - Năm A   
*  21 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm A

*  
Tin Mừng Chúa Nhật  I Mùa Vọng - Năm A   
*  25 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm A

*  
Tin Mừng Chúa Nhật  XXXIV thường niên - Năm C 
     Lễ Đức Kitô Vua Vũ Trụ
*  22 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV thường niên - Năm C

*  
Tin Mừng Chúa Nhật  XXXIII thường niên - Năm C 
*  12 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII thường niên - Năm C
Tin Mừng Chúa Nhật  XXXIII thường niên - Năm C 
    Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
*  26 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII thường niên - Năm C
    Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

*  
Tin Mừng Chúa Nhật  XXXII thường niên - Năm C 
*  22 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXI thường niên - Năm C

*  
Tin Mừng Chúa Nhật  XXXI thường niên - Năm C 
*  26 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXI thường niên - Năm C

*  
Tin Mừng Chúa Nhật  XXX thường niên - Năm C 
*  23 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXX thường niên - Năm C

*  
Tin Mừng Chúa Nhật  XXIX thường niên - Năm C 
*  13 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX thường niên - Năm C

*  
Tin Mừng Chúa Nhật  XXVIII thường niên - Năm C 
*  23 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII thường niên - Năm C

*  
Tin Mừng Chúa Nhật  XXVII thường niên - Năm C
*  15 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVII thường niên - Năm C
Tin Mừng Chúa Nhật  XXVII thường niên - Năm C
                                                  Lễ Đức Mẹ Mân Côi

* Tin Mừng Chúa Nhật  XXVI thường niên - Năm C
* 25 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI thường niên - Năm C

*
Tin Mừng Chúa Nhật  XXV thường niên - Năm C
* 24 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXV thường niên - Năm C

*
Tin Mừng Chúa Nhật  XXIV thường niên - Năm C
* 27 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIV thường niên - Năm C
* Tin Mừng Chúa Nhật  XXIII thường niên - Năm C
* 27 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIII thường niên - Năm C

*
Tin Mừng Chúa Nhật  XXII thường niên - Năm C
* 20 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXII thường niên - Năm C

*
Tin Mừng Chúa Nhật  XXI thường niên - Năm C
* 20 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXI thường niên - Năm C

*
Tin Mừng Chúa Nhật  XIX thường niên - Năm C
* 21 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIX thường niên - Năm C

*
Tin Mừng Chúa Nhật  XVIII thường niên - Năm C
* 22 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVIII thường niên - Năm C

*
Tin Mừng Chúa Nhật  XVII thường niên - Năm C
* 21 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVII thường niên - Năm C

*
Tin Mừng Chúa Nhật  XVI thường niên - Năm C
* 25 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVI thường niên - Năm C

*
Tin Mừng Chúa Nhật  XV thường niên - Năm C
* 22 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XV thường niên - Năm C

*
Tin Mừng Chúa Nhật  XIV thường niên - Năm C
* 22 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIV thường niên - Năm C

*
Tin Mừng Chúa Nhật  XIII thường niên - Năm C
* 20 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIII thường niên - Năm C

*
Tin Mừng Chúa Nhật  XII thường niên - Năm C
* 17 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XII thường niên - Năm C

*
Tin Mừng Chúa Nhật  XI thường niên - Năm C
* 15 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XI thường niên - Năm C

*
Tin Mừng Chúa Nhật  X thường niên - Năm C
* 11 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật X thường niên - Năm C
* Tin Mừng Chúa Nhật  IX thường niên - Năm
   
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
* 22 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IX thường niên - Năm C

*
Tin Mừng Chúa Nhật  VIII thường niên - Năm C
* 19 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VIII - Năm C
          
Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi

*
Tin Mừng Chúa Nhật  - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
* 25 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật :
   Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

*
Tin Mừng CN VII - PS - Năm C – Chúa Thăng Thiên
* 21 SN TM CN VII - PS - Năm C – Chúa Thăng Thiên
* Tin Mừng CN VII - PS - Năm C – Hiệp Nhất
* 09 Suy Niệm TM CNVII - PS - Năm C – Hiệp Nhất
*
Tin Mừng Chúa Nhật VI - Phục Sinh - Năm C
* 16 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI - Phục Sinh - Năm C
* 6 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI - Phục Sinh - Năm C
*
Tin Mừng Chúa Nhật V - Phục Sinh - Năm C
* 18 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - Phục Sinh - Năm C
*  7 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V - Phục Sinh - Năm C
*
Tin Mừng Chúa Nhật IV - Phục Sinh - Năm C
* 18 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV - Phục Sinh - Năm C
*
Tin Mừng Chúa Nhật III - Phục Sinh - Năm C
* 15 Suy Niệm Tin Mừng CN. III - Phục Sinh - Năm C
*
Tin Mừng Chúa Nhật II - Phục Sinh - Năm C
* 27 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II - Phục Sinh - Năm C

*
Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C
* 26 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C
*
Tin Mừng Chúa Nhật – Lễ Lá - Năm C
* 30 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật – Lễ Lá - Năm C
* 8 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay C
*
 Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay C
* 23 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay C
*
 Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay C
* 19 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay C
*
 Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay C
* 21 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay C
* Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay C
*
22 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay C
*
 Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay C
* 20 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay C
*
 Tin Mừng Chúa Nhật V thường niên C
* 14 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V thường niên C

*
 Tin Mừng Chúa Nhật IV thường niên C
* 20 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV thường niên C
*
 Tin Mừng Chúa Nhật III thường niên C
* 11 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III thường niên C

*
 Tin Mừng Chúa Nhật II thường niên C
* 20 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II thường niên C

* Tin Mừng Chúa Nhật – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
* 17 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật - Chúa Giêsu Chịu     Phép Rửa

*
 Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Hiển Linh
* 28 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Hiển Linh
* Tin Mừng Lễ Đêm Giáng Sinh - song ngữ
* 20 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C
*
Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C - song ngữ
* 22 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
*
Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C - song ngữ
* 20 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C
*
Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng C – song ngữ
* 19 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng C
*
Tin Mừng Chúa Nhật 34 thường niên B - song ngữ
*
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 34 thường niên B                     (Lm. Jude Siciliano, OP)
* 24 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 34 thường niên B
                     (Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua)

*
Tin Mừng Chúa Nhật 33 thường niên B - song ngữ
* 14 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 33 thường niên B
* 18 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 33 thường niên B
                   (Lễ Thánh Tử Đạo Việt Nam)

*
Tin Mừng Chúa Nhật 32 thường niên B- song ngữ
* 19 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 32 thường niên B
* Tin Mừng Chúa Nhật 31 thường niên B- song ngữ
* 17 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 31 thường niên B
* Tin Mừng Chúa Nhật 30 thường niên B- song ngữ
* 19 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 30 thường niên B
* Tin Mừng Chúa Nhật 29 thường niên B – song ngữ
* 10 Suy Niệm Tin Mừng Truyền Giáo - CN 29 tn B
* Tin Mừng Chúa Nhật 28 thường niên B – song ngữ
* 19 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 28 thường niên B  
* Tin Mừng Chúa Nhật 27 thường niên – song ngữ
* 16 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 27 thường niên    
   * Lễ Đức Mẹ Mân Côi *

* 17 Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 27 thường niên

* Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên  -  Anh-Việt

* 18 bài Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên

* Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên  -  Anh-Việt

* 19 bài Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên

* Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường Niên  -  Anh-Việt

* 18 bài Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường Niên

* Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên  -  Anh-Việt

* 20 bài Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên
*
Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên  -  Anh-Việt
* 19 bài Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên

*
20 bài Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 21 Thường Niên
* Tin Mừng Chúa Nhật 21 Thường Niên -  Anh-Việt

*
17 bài suy niệm Tin Mừng : Ga 6, 51-58 

 

 

 * Giới thiệu
 * Giới Thiệu Đức Mẹ Mễ Du
 
* Sứ Điệp và Suy Niệm
 * Toàn Bộ Sứ Điệp
 * Hạt Châu Ngọc
 
* Lời Châu Ngọc
 * 5 Hòn Sỏi
 * 1- Liên Quan Cầu Nguyện
 * 2- Liên Quan Ăn Chay
 * 3- Liên Quan Thánh Kinh
      - Tin Mừng và Suy Niệm
      - Cửa Tiệm Bánh Sự Sống
 * 4- Liên Quan Xưng Tội
 * 5- Liên Quan Thánh Lễ
 
* Bài Viết – Thông Tin
 * Chứng Từ
 * Tinh Thần Mễ Du Việt Nam
      (Nguồn : sucsongchuakito.net)
 * Hỏi – Đáp
 * Links

  Đức Mẹ Mễ Du
@DucMeMeDu.com 2012
Contact : clement7672@gmail.com