* Trả Lời Thư 1 - ngày 11-10-2013
      Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý – DCCT

 

Hướng dẫn cách Downloadin Sứ Điệp phát cho Giáo Xứ nơi mình sinh sống.
 

  • Bước 1 : nhấn chuột phải vào Sứ Điệp muốn in và Save as...(xem hình)

 

  • Bước 2 : Save  và Open File in ra Sứ Điệp (xem hình vẽ)

 

 

 

 * Giới thiệu
 * Giới Thiệu Đức Mẹ Mễ Du
 
* Sứ Điệp và Suy Niệm
 * Toàn Bộ Sứ Điệp
 * Hạt Châu Ngọc
 
* Lời Châu Ngọc
 * 5 Hòn Sỏi
 * 1- Liên Quan Cầu Nguyện
 * 2- Liên Quan Ăn Chay
 * 3- Liên Quan Thánh Kinh
      - Tin Mừng và Suy Niệm
      - Cửa Tiệm Bánh Sự Sống
 * 4- Liên Quan Xưng Tội
 * 5- Liên Quan Thánh Lễ
 
* Bài Viết – Thông Tin
 * Chứng Từ
 * Tinh Thần Mễ Du Việt Nam
      (Nguồn : sucsongchuakito.net)
 * Hỏi – Đáp
 * Links

  Đức Mẹ Mễ Du
@DucMeMeDu.com 2012
Contact : clement7672@gmail.com